top of page

AKTUALITY

Informace o fúzi sloučením společností ACTHERM Distribuce s.r.o. se společností ČEZ Teplárenská, a.s.

S účinností ke dni 1. 7. 2024 se společnost ACTHERM Distribuce s.r.o., se sídlem Praha 4 – Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 00, IČO: 064 46 621 (dále také "Zanikající společnost) sloučila se společností

 

ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4 – Michle, IČO: 273 09 941 (dále také „Nástupnická společnost").

 

V důsledku uvedené fúze sloučením došlo k zániku Zanikající společnosti, tj. ACTHERM Distribuce s.r.o. a veškeré jmění Zanikající společnosti, které zahrnuje také práva a povinnosti, pohledávky a dluhy z obchodních a smluvních vztahů, přešlo ze zákona na Nástupnickou společnost, tj. ČEZ Teplárenská, a.s., jakožto univerzálního právního nástupce Zanikající společnosti. Nástupnická společnost převzala v celém rozsahu veškeré podnikatelské a obchodní činnosti Zanikající společnosti a bude v nich nadále plynule pokračovat a naplňovat dosavadní podnikatelský záměr Zanikající společnosti.

 

ČEZ Teplárenská, a.s.

se sídlem Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4 – Michle

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 17910

IČO: 273 09 941

DIČ: CZ27309941

číslo licence dle rozhodnutí ERÚ: 320605110

www.cezteplarenska.cz

 

Korespondenční adresa:

ČEZ Teplárenská, a.s.

Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV

Na tuto adresu lze zasílat veškerou korespondenci a daňové doklady po datu 1. 7. 2024.

Změna majitele společnosti ACTHERM Distribuce s.r.o

Vážení odběratelé a obchodní partneři,

dovolujeme si Vás touto cestou informovat o změně majitele společnosti ACTHERM Distribuce s.r.o. Dne 30. 4. 2024 došlo ke změně jediného společníka ACTHERM Distribuce s.r.o., kterým je od tohoto dne ČEZ Teplárenská, a.s.

V souvislosti s výše uvedenou změnou byla provedena změna adresy sídla naší společnosti. S účinností od 2. 5. 2024 došlo ke změně sídla společnosti ACTHERM Distribuce s.r.o. z adresy: Evropská 423/178, Vokovice, 160 00 Praha 6, na novou adresu:

Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4

Nová adresa sídla nahrazuje dosavadní adresu sídla společnosti. Všechny ostatní kontaktní a identifikační údaje zůstávají beze změny.

Změna sídla naší společnosti nemá vliv na platnost a účinnost smluv a objednávek uzavřených naší společností a ani není sama o sobě důvodem ke změně existující smlouvy, objednávky či smluv s dodatkem.

Z důvodu výše uvedené změny Vás žádáme o uvádění nové adresy sídla na veškerých dokladech a ostatních dokumentech.

Korespondenční adresa zůstává beze změny:

ACTHERM Distribuce s.r.o.

Jakoubka ze Stříbra 112/3

430 01 Chomutov

Děkujeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci.

Zahájení topné sezóny 2023/2024

Váš dodavatel tepla v Chomutově, společnost ACTHERM Distribuce s.r.o. zahajuje ve středu 04.10.2023 topnou sezonu 2023/2024.

V dopoledních hodinách budou zprovozněny dodávky tepelné energie pro vytápění do objektů napojených z výměníkových stanic provozovaných naší společností.

V případě dotazů kontaktujte náš dispečink :

                tel. 603 853 865, e-mail: dispecink@acthermdistribuce.cz

Pro kvalitní a bezporuchové dodávky tepelné energie pro vytápění vás žádáme o provedení odvzdušnění topných systémů a topných těles ve vašich objektech.

Před odvzdušněním je nutné provést otevření všech termostatických ventilů a uzávěrů každého topného tělesa.

 

Těšíme se na další spolupráci a děkujeme Vám za Vaši přízeň.

Tepelná čerpadla, plynové kotelny, solarní systémy

Pro příklad si můžeme porovnat údaje při  přechodu na tepelná čerpadla u bytového domu z Jirkova, který přinesl časopis Družstevní bydlení. Domácnost v domě spotřebuje průměrně ročně 25 GJ tepla.

Při jeho ceně 550 Kč/GJ a neměnných podmínkách tato domácnost za 15 let zaplatí za teplo na vytápění a ohřev vody 206 tisíc korun. S tepelným čerpadlem, u něhož se uvádí cena tepla 372 Kč/GJ, sice zaplatí za 15 let domácnost za elektřinu pro výrobu tepla jen 139 500 korun, ale poměrné náklady jedné domácnosti na nákup, instalaci, údržbu a provoz soustavy s tepelným čerpadlem lze vyčíslit za 15 let minimálně na dalších 100 tisíc korun.

Celkové náklady domácnosti na teplo z tepelného čerpadla se tak zvýší na 240 tisíc korun. Odpojením od centrálního zdroje tepla v Jirkově bytový dům neušetřil, naopak si každá domácnost ročně připlatí za teplo přes 2000 korun.

Výhody centrální dodávky tepla a teplé vody

komfort na dosah ruky

bezpečné a nevýbušné

žádné skryté poplatky a sankce

čisté životní prostředí

spolehlivost a nenáročnost

servis 24 hodin denně

nepotřebujete vlastní kapitál a technické zařízení

minimalizujete riziko finančně nákladných legislativních změn

-

bottom of page