top of page

A K T U A L I Z A C E    O Z N Á M E N Í

Vážení správci bytových domů, vážení odběratelé tepla

 
Oznamujeme Vám, že dne 6. 10. 2022 nabylo účinnosti Nařízení vlády č. 299/2022 Sb., kterým se zrušuje Nařízení vlády č. 263/2022 Sb. o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo.
 
Vzhledem k výše uvedenému zrušení příspěvku na teplo Vám oznamujeme, že nebudeme poskytovat na základě obdržených Žádostí příspěvek na teplo dle Nařízení vlády č. 263/2022 Sb., které bylo zrušeno.

V Chomutově dne: 10. 10. 2022
Karel Mihal, ředitel
 
 Nařízení vlády č. 299-2022 Sb., kterým se zrušuje příspěvek na teplo.pdf
Oznamujeme Vám, že dne 31. 8. 2022 nabylo platnosti Nařízení vlády č. 263/2022 Sb. o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo.

Na základě výše uvedeného nařízení vlády mohou odběratelé tepla žádat o příspěvek na úhradu nákladů za teplo ve výši 4.500,- Kč na jeden byt.
Dle Nařízení vlády č. 263/2022 Sb., Přílohy č. 1, odst. C je výše příspěvku na úhradu nákladů za teplo na odběrné místo zákazníka v domácnosti v rodinném domě a výše příspěvku na úhradu nákladů za teplo na jeden byt v domě s byty užívanými k bydlení stanovena: 4.500,- Kč
Podmínka (rozhodný den) pro poskytnutí příspěvku je sjednání Smlouvy o dodávce tepelné energie do 30. 9. 2022.
Dodavatel tepla je povinen zohledňovat příspěvek na teplo v zálohových platbách v období od 1. 2. 2023 a to formou snížených zálohových plateb.

Žádost o příspěvek musí být zaslána/předána dodavateli tepla na formuláři, který je uveden v Příloze č. 3 Nařízení vlády č. 263/2022 Sb. a která je přílohou tohoto oznámení.
Tato žádost musí být zaslána dodavateli tepla, tj. ACTHERM Distribuce s.r.o. nejpozději do 30. listopadu 2022. Oprávněný odběratel/žadatel může vyplněnou žádost zaslat/předat jedním z níže uvedených způsobů:
- zaslat datové schránky dodavatele tepla ID: ghfrgzw
- zaslat v listinné podobě na doručovací adresu dodavatele tepla:
ACTHERM Distribuce s.r.o., Jakoubka ze Stříbra 112/3, 430 01 Chomutov
- předat osobně do kanceláře dodavatele tepla na adrese:
ACTHERM Distribuce s.r.o., Jakoubka ze Stříbra 112/3, 430 01 Chomutov

Za pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v žádosti zodpovídá odběratel (žadatel).

V případě dotazů k Žádosti o příspěvek na úhradu nákladů za teplo kontaktujte naše zaměstnance:
Karel Mihal tel. 603 471 424
Daniel Jiřík tel. 604 106 198

V Chomutově dne: 13. 9. 2022

Karel Mihal, ředitel

bottom of page