top of page

Váš spolehlivý dodavatel tepla a teplé vody

AKTUALITY
 • Zahájení topné sezóny 2022/2023
 • Tepelná čerpadla, plynové kotelny, solární systémy
 • Výhody centrální dodávky tepla a teplé vody​
PRO ODBĚRATELE
 • Cena tepla dle zákona
 • Vyjádření o existenci sítí
 • Výhody centrální dodávky tepla a teplé vody
 • Zákony a vyhlášky
 • Ke stažení

 

O SPOLEČNOSTI
 • Orgány společnosti

 • Podporujeme

 • Historie

 • Výroční zpráva

 • Výběrová řízení

 • Nabídka zaměstnání

 

logo dotace na www.jpg

Skutečně ušetříte vybudováním vlastního zdroje tepla?

Chomutovské noviny 1.4.2020

 

Mohou Vaši odběratelé výrazně ušetřit přechodem na vlastní zdroj tepla?

Na to jsme se zeptali Karla Mihala, ředitele ACTHERM Distribuce s.r.o., dodavatele tepla a teplé vody v Chomutově.

 

   Co si myslíte o nabídkách firem, které stále častěji oslovují majitele bytů a předsedy SVJ s nabídkami na vybudování vlastního zdroje vytápění, např. tepelnými čerpadly, plynovou kotelnou apod.?    

   Prezentované úspory za teplo vypadají na papíře velmi dobře, realita však bývá odlišná. V nabídkách nejsou zpravidla uvedeny veškeré nákladové položky, které zákazníkovi skutečně s novým zdrojem vzniknou. Například náklady na odpojení nebo úroky z poskytnutého úvěru, pozáruční opravy, údržba, obsluha, povinné revize, kontroly apod. Pokud již tyto nákladové položky v nabídce naleznete, pak jsou zpravidla výrazně podhodnoceny. V některých případech je dokonce v kalkulaci ceny tepla opomenuto umořování vložených prostředků SVJ anebo náklady na znovupořízení zdroje po jeho dožití. Naopak bývá nadhodnocena účinnost či životnost zdroje.

   Firmy jim ale slibují levnější cenu tepla, jak to tedy je?

   Pokud by byly uváděny všechny položky, které budou odběratelé nakonec platit, mnohdy nevychází instalace a provoz těchto zařízení lépe než z CZT (centrální zásobování teplem). Především je ale třeba pamatovat na komfort. Dálkové teplo nabízí minimálně stejnou tepelnou pohodu jako v případě vytápění plynem nebo tepelným čerpadlem, ale mnohem vyšší úroveň pohodlí. Jedinou starostí zákazníka je vlastní otočení ventilu na radiátoru. Zákazník sice přestane být závislý na CZT, ale rázem bude „závislý“ na vývoji cen el. energie či zemního plynu.

   A co vliv na životní prostředí?

   Často je zákazníkovi uváděno v nabídkách, že se jedná nejenom o úsporné, ale i o ekologické řešení. Je prokazatelné, že s příchodem plynových kotelen do našeho města se zhorší lokální imisní situace, a to především v centru města a na sídlištích. V případě CZT je zpravidla jeden komín za městem, který navíc prošel nákladnou ekologizací, kdy došlo ke snížení emisí na minimum. Je tak skutečně proti logice „přesouvat“ komíny do měst. Česká republika je v oblasti dálkového vytápění na předních místech EU a představuje vzor pro další státy.

   Děkujeme za rozhovor.    Našich odběratelů si vážíme a vždy jim rádi poradíme.     

  

KONTAKT

ACTHERM Distribuce s.r.o.

Sídlo: Evropská 423/178, Vokovice, 160 00 Praha 6

IČO: 064 46 621

Provozovna:

Jakoubka ze Stříbra 112/3, 430 01 Chomutov

info@acthermdistribuce.cz  Tel: +420 474 651 053

Děkujeme za odeslání

contact
bottom of page